026-32243517          026-3593247          026-3593246
1- لطفا به منظور جلوگیری از تضییع حق شما عزیزان و ثبت فیش های سنوات گذشته و کاهش هزینه های پرداختی ، خواهشمند است جهت تشکیل پرونده برای اولین بار به یکی از مناطق دوازده گانه شهرداری کرج و یا دفاتر پیشخوان دولت سطح شهر که درطرح وصول عوارض خودرو با شهرداری کرج همکاری می نمایند مراجعه فرمایید.
2- جهت روییت اطلاعات خودرو خواهشمند است شماره موتور و یا کد VINمندرج در کارت خودرو را وارد و پس از ثبت کد امنیتی کلید جستجو را بزنید.
3- در صورتی که اطلاعات خودرو مورد نظر یافت نشد لطفا به یکی از مناطق دوازده گانه شهرداری کرج و یا دفاتر پیشخوان جهت برطرف کردن مشکل مراجعه فرمایید.
4- در صورت بروز هرگونه مشکل و یا کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی مراحل ثبت و پرداخت اینترنتی با شماره های واحد پشتیبان تماس حاصل فرمایید.
VIN
شماره موتور

کلیه حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج میباشد.